INSTRUCȚIUNI PENTRU PERSONALUL CLERICAL ȘI NECLERICAL

29/03/2020 | #Instrucțiuni, #Covid-19, #Coronavirusului

 

I N S T R U C Ț I U N I
PENTRU PERSONALUL CLERICAL ȘI NECLERICAL
AL BISERICII ORTODOXE DE RIT VECHI DIN ROMÂNIA
PENTRU A ÎNTREPRINDE MĂSURI DE PREVENIRE A RĂSPÂNDIRII CORONAVIRUSULUI (Covid-19)

Ca răspuns la situația epidemiologică complexă, personalul clerical și neclerical al Bisericii Ortodoxe de Rit Vechi din România trebuie să ia următoarele măsuri pentru a nu permite răspândirea noului Coronavirus (Covid-19):

 • Să fie asigurată o bună aerisire a Bisericilor și a altor încăperi comune după un grafic bine stabilit.
 • În această perioadă de mare încercare slujbele să își urmeze cursul normal, chiar și în format restrâns.
 • Să fie organizate rugăciuni spre Slava lui Dumnezeu pentru ca această nenorocire să fie îndepărtată.
 • Să fie pus, permanent la dispoziția credincioșilor, un număr de telefon pentru ca aceștia să poată transmite pomelnice și alte trebuințe, având în vedere restricția de a participa la slujbe.
 • Pe lângă Biserici să fie organizate grupuri de voluntari de maxim 3 persoane care, în cazuri de mare necesitate, să poată ajuta persoanele aflate în mare dificultate.
 • Acolo unde se poate, să se strângă fonduri sau produse care să fie distribuite persoanelor nevoiașe, familiilor cu mulți copii aflate în dificultate și bătrânilor. Se fie acordată o atenție sporită persoanelor vârstnice, ele reprezentând categoria cea mai vulnerabilă.
 • Preoții să țină legătura cu medicii din localitate pentru a putea veni, la nevoie, în sprijinul enoriașilor. Ar fi recomandat ca Preotul, alături de persoane medicale autorizate, să informeze enoriașii în legătură cu acest virus, și care sunt măsurile de combatere a acestuia.
 • Să se acorde o atenție sporită curățeniei Vaselor Sfinte și a obiectelor folosite în slujire; după fiecare întrebuințare să fie curățate și împachetate cu mare grijă.
 • În mod regulat să fie dezinfectate cu soluții dezinfectante suprafețele mobilierului de uz general din Biserică (inclusiv locurile unde se scriu pomelnicele, cutiile de lumânări etc.), precum și mânerele ușilor. Pentru igienizare, se recomandă substanțe care sunt folosite pentru prevenirea gripei, SARS și a altor infecții virale (peroxid de hidrogen 3%; alcool etilic 75%, produse de curățare pe bază de clor etc.).
 • Mâinile întregului personal bisericesc să fie dezinfectate în mod regulat.
 • Întregul personal Bisericesc să acorde o atenție sporită propriei sănătăți, și să nu ignore simptomele ce apar. În caz de îmbolnăvire sau stare de sănătate necorespunzătoare să se adreseze medicilor și să nu părăsească domiciliul.
 • Întăriți-i enoriașii bolnavi, asigurându-i prin faptul că, Biserica Vie a lui Hristos va înălța neîncetat rugăciuni pentru ca ei să se însănătoșească, iar acest virus, care poate fi un semnal de alarmă față de păcatele și necredința noastră, să fie îndepărtat.
 • Școlile de pe lângă Biserici își vor suspenda activitatea până ce această criză va trece. Totuși, acolo unde se poate, cursurile pot continua online.
 • Enoriașii să fie conștienți de faptul că una din îndatoririle noastre, ca și creștini, este să ne ajutăm aproapele. În funcție de posibilități, să fie ajutate persoanele aflate în dificultate: cu alimente, medicamente, bani, etc.
 • Toate informațiile legate de boală și de evoluția acesteia să fie luate doar din surse autorizate.
 • Să țineți legătura cu personalul medical din localitate și cu autoritățile locale, pentru a elabora de comun acord strategii, care să ajute la înlăturarea acestui virus.
 • Să vă continuați slujirea fără de frică, și în concordanță cu legile în vigoare.

Pacea Domnului să fie cu voi cu toți, și cu întreaga Biserică!

Din Mila lui Dumnezeu,
Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe de Rit Vechi
I.P.S. LEONTI (Izot)


Arhiepiscop al Fântânii Albe şi al Bucureştilor şi
M I T R O P O L I T
al tuturor creştinilor ortodocşi de rit vechi de pretutindeni